Erikas resa, en annorlunda resa i livet

En föreläsning om mitt liv.
Med en inspirerande och hisnande livsberättelse låter jag er följa med på en resa som berör det mesta i våra liv. Med en blandning av allvar och befriande skratt passerar vi ämnen som identitet, genus, normer, fobier, psykologi och kön.
En nära, öppen och utlämnande berättelse

Transsexualitet

Jag erbjuder även en föreläsning om transsexualitet. Där vetenskapen inte har ett klart definierat svar på hur könsdysfori uppstår. Där jag kan relatera forsknig och teorier till mig själv, mitt liv. Allt från det biologiska, neurologiska, psykologiska till det sociala. Vad forskningen visat och hur allt vävs samman till den människa vi är.

Transperson

Begreppet som ofta syns och hörs, men vad står det för.
Här pratar jag om alla dessa benämningar som finns under paraplybegreppet transperson.
Vad T:et i HBTQI står för.

Föreläsningar, workshops, utbildningar

Förutom dessa föreläsningar så erbjuder jag föreläsningar, workshops och utbildningar anpassade till er verksamhet. Kontakta mig så paketerar jag föreläsningar/workshops/utbildningar utifrån ert önskemål i arbetet med mångfald och inkludering. Teman som t ex...
Normen - den binära cis-heteronormen
HBTQI - begreppen, bokstäverna men vad står de för
Bemötande - vår reaktion/bemötande försvagar eller förstärker känslan hos den vi möter.
Mångfald/inkludering - ser vi potentialen eller den förutfattade problematiken
Diskrimineringslagen - vilka är de sju diskrimineringsgrunderna och vad kräver lagen
Transperson och vården - före, under och efter en transition

Konsult

Det går även att anlita mig som konsult i ert arbete med mångfald, HBTQI och diskrimineringsgrunderna.